Ventily

Ventil odvodňovací z oceľoliatiny

C 26 101 – 540, s ručným ovládaním pre PN 40 

Ventil odvodňovací, použitie 

 • je uzatvárací orgán pre odvádzanie kondenzátu z odvodňovača plynu,
 • s ručným ovládaním pre PN 40 a teploty od -10 °C do 40°C
 • pri osobitnom prevedení je možné použitie od -50°C, 
 • ventil otvára a zatvára prietok kondenzátu z odvodňovača plynu, 
 • pre vypúšťanie alebo odčerpanie sa využíva výstupný závit a hadica,
 • ventil sa používa podľa platných noriem a predpisov. 

Odvodňovací ventil pripojenie 

 • vstupná príruba PN 40 je podľa STN 13 1060 a STN 13 1061 s drážkou,
 • vstupný otvor so závitom G 1″ podľa STN 01 4033 dĺžky 22 mm,
 • výstupný otvor má závit G 1″ dĺžky 20 mm.

Odvodňovací ventil montáž 

 • na odvodňovač je potrebné naskrutkovať rúru do otvoru v prírube ventilu,
 • dĺžka, akosť a prevedenie rúry určuje STN 38 6410,
 • os zátky a otvoru na prírube musí byť vo zvislej rovine,
 • prívodné potrubie a ventil musia byť zbavené nečistôt a konzervantov.

Ventil odvodňovací

Ventil odvodňovací – rozmery

DNDD1D2D5Vafdnm1zkg
25G 1"14511088763101831848378

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené