Kalenie nerezovej martenzitickej ocele 

Kalenie nerezovej ocele je proces tepelného spracovania, ktorý sa používa na zvýšenie tvrdosti a pevnosti materiálu. Nerezová oceľ je zložitá zliatina, ktorá obsahuje železo, chróm, nikl a ďalšie prvky. Kalenie sa vykonáva po predchádzajúcom zohrievaní materiálu na vysokú teplotu.

Materiál sa zohreje na vysokú teplotu, zvyčajne v rozmedzí 950 °C až 1070 °C. Táto teplota umožňuje, aby sa mikroštruktúra ocele rovnomerne zmenila. Hovoríme aj o austenitizácii. Vplyv teploty a času austenitizácie na tvrdosť a pevnosť sa mení v závislosti od zloženia ocele, najmä od obsahu uhlíka.

Po dosiahnutí požadovanej teploty sa oceľ rýchlo ochladí. To sa dosiahne ponorením materiálu do chladiaceho média, ako je voda alebo olej. Chladenie zabezpečuje rýchle ochladenie materiálu a tvorbu tvrdých martenzitických štruktúr. Pri ochladzovaní pod teplotu martentizácie, sa austenit premieňa na martenzit. Táto teplota leží v pásme 300-700 °C a premena je ukončená na úrovni 150-200 °C pod teplotou martenzitácie.

Po kalení môže nasledovať ďalšie tepelné spracovanie – popúšťanie (tempering), ktoré znižuje krehkosť materiálu a zvyšuje jeho odolnosť proti lomu. Pri popúšťaní sa materiál zohrieva na nižšiu teplotu a udržuje sa pri nej po určitú dobu. Tento krok môže byť nevyhnutný, aby sa dosiahla správna rovnováha medzi tvrdosťou a pevnosťou.

Je dôležité mať na pamäti, že presné parametre kalenia môžu byť závislé od konkrétnej značky a typu nerezovej ocele. Vo všeobecnosti sa tvrdosť ocele zvyšuje s rastúcou teplotou austenitizácie. Ale predĺženia doby výdrže na austenitizačnej teplote, má za následok pomalé znižovanie tvrdosti.

Takmer všetky legujúce prvky znižujú teplotu martenzitácie, pričom uhlík má najväčší účinok. Pri vyššie legovaných martenzitických akostiach môže mikroštruktúra obsahovať zostatkový austenit.

Vplyv teploty popúšťania na mechanické vlastnosti martenzitickej nehrdzavejúcej ocele 431 je znázornený na obrázku.

kalenie a popušťanie nerezu 431Vplyv teploty popúšťania na mechanické vlastnosti akosti 431.

Kalenie: 1020°C/ 30 min / Olejové kalenie