Realizácie vodohospodárskych
stavieb

Vodohospodárstvo – realizácia technológií

Spoločnosť REA-S s.r.o. vykonáva všetky činnosti spojené s realizáciou projekčnej prípravy, konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výrobu, montáž, predkomplexné vyskúšanie, servis strojno-technologických častí pre oblasti: chemického, farmaceutického a petrochemického priemyslu, biochemického priemyslu, papierenského priemyslu, potravinárskeho priemyslu, komunálnej a priemyselnej energetiky.

Vodohospodárstvo – montážna činnosť

Naši skúsení pracovníci realizujú montáž nami naprojektovaných vodohospodárskych stavieb alebo realizujú montáž a servis podľa zákazníkovej dokumentácie. Máme bohaté skúsenosti so stavbou nádrží, vodomerných šachiet, akumulačných nádrží a zásobníkov vôd a kalov. Súčasťou našich služieb je komplexný servis.

Vodohospodárstvo – projekčná činnosť

Uskutočníme výpočty a pripravíme projekty pre čističky odpadových vôd, čerpacie stanice, nádrže alebo zásobníky odpadových a dažďových vôd.

Realizované vodohospodárske stavby

Čistička odpadových vôd – technologická časť 

Popis projektu: Dodávka a montáž strojno – technologickej časti ČOV
Termín realizácie: 07/2016

Akumulačná nádrž – rekonštrukcia 

Popis projektu: Rekonštrukcia  uskladňovacích nádrží. Rekonštrukcia mechanického odvodňovania kalu
Termín realizácie: 1/2015 -7/2015

Čistička odpadových vôd – Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Popis projektu: Dodávka a montáž technologických zariadení a potrubných systémov
Termín realizácie: 11/2014-09/2015

Čistička odpadových vôd – Smrdáky

Popis projektu: Stavebná a strojnotechnologická, elektro časť
Termín realizácie: 2014/2015

Čistička odpadových vôd – úpravňa vody Plav

Popis projektu: Dodávka a montáž potrubných trás DN600 PS 02.1. Rekonštrucia strojnej časti.
Termín realizácie: : 10/2015  – 9/2016

Čistička odpadových vôd – Jedovnice

Popis projektu: Jednovnice – 1 časť Dodávka potrubného materiálu, kotvenie, izolácia a montáž technologických zariadení, armatúr a potrubných vetiev .
Realizácia: 2015

Čistička odpadových vôd – Turčianske Teplice a kanalizácia v regióne Horný Turiec

Popis: Kompletná dodávka a montáž strojnotechnologického vybavenia objektov ČOV
Realizácia: 06/2015 – 01/2016

ÚV Sihla– úprava pH

Popis projektu: Nerezový gravitačný filter 1,4m3
Termín realizácie: 05/2016

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené