Armatúry

Kohút upchávkový, s vekom trojcestný

s priechodom L – K 30 318 – 610 a K 30 318 – 710

s priechodom T – K 30 418 – 610 a K 30 418 – 710

Kohút, použitie:

 • slúžia k striedavému uzatváraniu toku kvapalín, pretekajúcich potrubím priamym smerom z obidvoch strán odbočky alebo naopak, z odbočky do jednej, alebo druhej vetvy priameho potrubia,
 • je určený pre neagresívne kvapaliny, paru, plyny,
 • je určený pre látky nebezpečné a zdraviu škodlivé,
 • použitia kohúta pre iné kvapaliny, alebo podmienky je nutné konzultovať s dodávateľom,
 • najvyšší dovolený pracovný pretlak 1,00 MPa a najvyššia pracovná teplota 120°C.

Kohút, pripojenie:

 • prírubové hrdlá sú pre PN 10 podľa STN 13 1202
 • v prípade ak majú hrubú tesniacu lištu podľa STN 13 1061.

Kohút, materiál:

 • K 30 318 (418) – 610 – teleso aj kužeľ je zo sivej liatiny podľa 42 2420,
 • K 30 318 (418) – 710 – teleso aj kužeľ je z bronzu.

Technický popis kohúta

 • pri kohútoch s priechodom L nie je možný priamy prietok potrubím,
 • pri kohútoch s priechodom T je možný priamy prietok potrubím,
 • pri  T aj prietok, ktorý vznikne prepojením obidvoch vetiev priameho potrubia s odbočkou,
 • teleso kohúta je odliatok,
 • uzatvárací kužeľ je utesnený v telese upchávkou, ktorá ho pri doťahovaní zatláča do telesa,
 • proti nadvihnutiu a na presné nastavenie sú tieto kohúty zabezpečené odtlačovacou skrutkou,
 • uzatvárací kužeľ je proti uvoľneniu v telese kohúta poistený podložkou a skrutkou,
 • kužeľ má na vrhu štvorhran pre ovládanie kohútovým kľúčom podľa STN 23 0640,
 • na čelnej ploche štvorhranu je uhlopriečne rýha v tvare L alebo T, udávajúce smer priechodu,
 • prietok kohútom sa uzatvára, alebo otvára otočením kužeľa o 45°,
 • kohúty je možné namontovať v ľubovoľnej polohe

Rozmery kohúta

DnDLVD1D2fadnshξkg
657029019318514512232018446260.8830
808031020820016013832218446260.8245
10010035024922018015832218860340.7555
© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené