Armatúry

Kohút priamy

K 10 118 – 610 a K 10 118 – 710

Kohút, použitie:

 • slúži k uzatváraniu toku kvapalín, pretekajúcich potrubím,
 • je určený pre vodu, neagresívne kvapaliny, paru, plyny.
 • použitia kohúta pre iné kvapaliny, alebo podmienky je nutné konzultovať s dodávateľom,
 • najvyšší dovolený pracovný pretlak 1,00 MPa a najvyššia pracovná teplota 120°C.

Kohút, pripojenie:

 • prírubové hrdlá sú pre PN 10 podľa STN 13 1202
 • v prípade ak majú hrubú tesniacu lištu podľa STN 13 1061.

Kohút, materiál:

 • K 10 118 – 610 – teleso aj kužeľ podľa 42 2420,
 • K 10 118 – 610 – teleso 42 2420, kužeľ z mosadze,
 • K 10 118 – 710 – teleso aj kužeľ z bronzu.

Technický popis kohúta

 • teleso kohúta je odliatok,
 • uzatvárací kužeľ je proti uvoľneniu v telese kohúta poistený podložkou a skrutkou,
 • kužeľ má na vrhu štvorhran pre ovládanie kohútovým kľúčom podľa STN 23 0640,
 • na čelnej ploche štvorhrami je uhlopriečna rýha, udávajúca smer priechodu,
 • prietok kohútom sa uzatvára, alebo otvára otočením kužeľa o 90°,
 • kohúty je možné namontovať v ľubovoľnej polohe.

Rozmery kohúta

DNLVD1D2fadnShξkg
108555906040214144121211.5
15855590604021414412120.951.7
2010070105755821614419150.922.3
2511070115856821614419150.93
32130851401007821618424170.84.5
40150901501108831818424170.756.5
5018010516512510232018436210.729
© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené