Armatúry

Guľový kohút so zemnou úpravou 

PN 40 – K 89 171 – 540

Kohút, použitie:

 • pre neagresívne kvapaliny a vykurovacie rozvody (zemný plyn, svietiplyn, propán-bután),
 • povolená je veľkosť mechanických nečistôt do 0,3 mm,
 • povolená je koncentrácia nečistôt do 20 g/m3 ,
 • vhodné pre tlak do 4,00 MPa a pre pracovnú teplotu do 80°C.

Guľový kohút, pripojenie:

 • rozmery sú uvedené v tabuľke podľa DIN 2501.

Guľový kohút, materiál:

 • teleso a zemná súprava sú z uhlíkovej ocele,
 • guľa a čap z nerezovej ocele,
 • tesniace krúžky z PTFE gumy.

Technický popis kohúta

 • obojsmerná uzatváracia armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa,
 • je osadený teleskopickou zemnou súpravou Z 1026,
 • poklop pre plyn Z 4504 treba objednať osobitne,
 • montuje do potrubia v ľubovoľnej polohe pomocou skrutiek a tesnenia,
 • pri montáži je potrebné dodržiavať ustanovenia STN 13 3060,

Ovládanie

 • ovládanie je ručným kľúčom, pootočením o 90° (doprava – zatvorené, doľava – otvorené),
 • polohu uzáveru určuje kolík a drážka,
 • proti poškodeniu je zemná súprava vybavená strižným kolíkom,
 • DN 15 možno ovládať pri Dp max. do 0,60 MPa.

Rozmery kohúta

DNLΦ EsDkdlfdnkg
50704827165125102253М 16418
801187627200160133253М 16837
1001409527235190158303М 16850
© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené