Realizácie technológií
vodohospodárskych stavieb

REA-S vykonáva všetky činnosti spojené
s realizáciou vodohospodárskych stavieb

Predaj hutného a nerezového
materiálu

zabezpečuje kompletnú dodávku čerpadiel,
armatúr, hutného a nerezového materiálu

Výroba a služby

zabezpečuje komplexný výrobný proces činnosti,
opracovanie materiálu, zváranie, montáž a servis.

Ponuka služieb

• Montáž technologických celkov • Montáž oceľových konštrukcií
• Predkomplexné a komplexné skúšky zariadení • Zaškolenie obsluhy
• Skúšky zariadení pri montáži • Individuálne skúšky zariadení
• Elektromontáž, meranie a regulácia riadiaceho mechanizmu
• Zhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené