Ponuka služieb

Ponuka služieb

Spoločnosť REA-S s.r.o. vykonáva všetky činnosti spojené s realizáciou projekčnej prípravy, konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné vyskúšanie, servis strojno-technologických častí pre oblasti: chemického, farmaceutického a petrochemického priemyslu, biochemického priemyslu, papierenského priemyslu, potravinárskeho priemyslu, komunálnej a priemyselnej energetiky.

Naše služby:

Projekčná činnosť
• výpočty a projekty technológií, konštrukcií stavieb ako súčasť projektov
• výrobná dokumentácia realizovaných diel

Montážna činnosť
• montáž technologických celkov
• montáž oceľových konštrukcií
• predkomplexné a komplexné skúšky zariadení
• zaškolenie obsluhy
• skúšky zariadení pri  montáži
• individuálne skúšky zariadení
• elektro – montáž, meranie a regulácia riadiaceho mechanizmu
• zhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie

Servis

• komplexný záručný a pozáručný servis dodávaných zariadení

KEĎ NEREZ,TAK TERAZ, KEĎ FIRMA, TAK REA-S !

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené