Kompenzátory

Montážne vložky

Montážna vložka liatinová, PN 16

zo sivej liatiny, M 20 010 – 616

Použitie vložky

 • na uľahčenie montáže a demontáže armatúr v potrubí,
 • pre vymedzenie dĺžkových nepresností pri montáži potrubia,
 • médiom môžu byť neagresívne kvapaliny, pary a plyny,
 • pre tlaky do PN 6 a teploty do 200°C podľa STN 13 0010,
1,60 MPa pre teploty do 120°C 1,28 MPa pre teploty do 200°C

Pripojenie vložky

 • rozmery prírub a úprava tesniacich plôch sú podľa STN 13 1060 a STN 13 1061.

Materiál vložky

 • teleso, posuvný kus a veko upchávky sú zo sivej liatiny,
 • rozperné skrutky sú z uhlíkovej ocele.

Montáž vložky

 • montáž do potrubia je možná v ľubovoľnej polohe,
 • pri zvislej polohe, by mal byť prírubový kus hore,
 • vzájomnú polohu telesa a prírubového kusu je možné nastaviť,
 • na nastavenie slúžia rozťahovacie skrutky.

Rozmery vložky

DNDLzD1D2D4fadnkg
404016051451108816531818411
5050165516012510218032018413
6570175718014512220032018419
8080180819516013821532218423
1001002001021518015823532418826
1251252051024521018826532618834
1501502101028024021230032623844
20020022510335295268365330231258
25025025015405355320430330271283
30030030015460410378 4322712103
35035032515520470438 4362716176
40040035020580525490 4383016213
50050040020710650610 4423320353
60060045020840770720 5483620486
70070050025910840790 5543624614
800800500251020950900 5584024760
1000100055030125511701110 56642281363

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené