Ventily

Filter z oceľoliatiny, prírubový 

D 71 118-540

Filter použitie

  • filter z oceľoliatiny je určený pre zachytenie nečistôt, nachádzajúcich sa v médiu,
  • médiom môžu byť neagresívne kvapaliny, pary alebo plyny,
  • najvyšší prevádzkový pretlak je 4,0 MPa a pracovná teplota do 400°C.

4,00 MPa pre teploty do 120°C  | 2,80 MPa pre teploty do 300°C | 2,10 MPa pre teploty do 400°C

Filter montáž

  • filter sa montuje do potrubia v ľubovoľnej polohe,
  • smer prúdenia kvapaliny súhlasí so šípkou na telese filtra,
  • hrdlo so zátkou má smerovať nadol,
  • pre účinnú a bezpečnú prevádzku kontrolujte znečistenie vložky,
  • potrebné je občasné vyčistenie, prípadne výmena.

Filter z oceľoliatiny – rozmery

DNLVDlD2D3afndmkg
15130759565451624140.82
201508510575581824140.84
2516011511585681824140.84.3
32180120140100781824180.86.5
40200135150110881834180.87.6
502301401651251022034180.89.8
652901701851451222238180.8119.9
803101852001601382438181.1221.5
1003502452351901622438221.1231
1254002852702201882638261.1244
1504803753002502182838261.1261
20060043537532028534312301.12135
© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené