Armatúry

Kohút upchávkový, s výhrevným plášťom

K 60 118 – 610

Kohút, použitie:

 • slúži k uzatváraniu toku kvapalín, pretekajúcich potrubím,
 • pre ľahko tuhnúce chemické látky alebo kvapaliny, napr. decht, parafín, naftalín a pod.,
 • najvyšší dovolený pracovný pretlak je 1,00 MPa pri teplote do 120°C,
 • použitie pre vyššie teploty je nutné vopred prejednať s dodávateľom.

Kohút, pripojenie:

 • prírubové hrdlá sú pre PN 10 podľa STN 13 1202,
 • v prípade ak majú hrubú tesniacu lištu podľa STN 13 1061,
 • prívody pre výkurovacie médium majú závit valcovaný podľa STN 01 4033.

Kohút, materiál:

 • teleso, kužeľ a veko upchávky je zo sivej liatiny podľa 42 2420,

Technický popis kohúta

 • teleso kohúta je odliatok,
 • kužeľ je do telesa pritláčaný upchávkovým vekom,
 • pre presné nastavenie polohy kužeľa, prípadne pre jeho nadvihnutie slúži odtláčacia skrutka,
 • kužeľ má na vrhu štvorhran pre ovládanie kohútovým kľúčom podľa STN 23 0640,
 • na čelnej ploche štvorhrami je uhlopriečna rýha, udávajúca smer priechodu,
 • kohúty je možné namontovať v ľubovoľnej polohe,
 • kohúta má vykurovací plášť, so štyrmi otvormi pre prívod a odvod vykurovacieho média,
 • vyhrievanie sa robí sýtou parou, horúcou parou alebo olejom pri 0,4 MPa a do 150°C,
 • prívod a odvod vykurovacej látky musia byť na protiľahlích stranách,
 • je potrebné zaistiť spoľahlivé odvádzanie kondenzátu z vykurovacieho plášťa.

Кohút s plášťom

Rozmery kohúta

DNDLVD1D2afdnhGsξkg
25251601051158568162144151/2"190.96
323218012013510078162184173/4"240.759
404020014514511088183184171/2"240.7513
5050230170160125102203184211/2"360.7218
6570290210180145122203184263/4"460.6632
8080310225195160138223184263/4"460.6337
100100350270215180158223188341"600.657
125125400325245210188243188341"600.6475
150150480385280240212243238451"800.64144
© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené