Armatúry

Kohút upchávkový, s vekom

K 30 118 – 610 a K 30 118 – 710 pre PN 10

Kohút, použitie:

 • slúži k uzatváraniu toku kvapalín, pretekajúcich potrubím,
 • je určený pre neagresívne kvapaliny, pary, plyny a tekuté látky,
 • tiež pre tekutiny nebezpečené a zdraviu škodlivé,
 • najvyšší dovolený pracovný pretlak 1,00 MPa a najvyššia pracovná teplota 120°C.

Kohút, pripojenie:

 • pripojovacie prúrubové hrdlá pre PN 10 podľa STN 13 1202,
 • s hrubou tesniacou lištou podľa STN 13 1061

Kohút, materiál:

 • K 30 118 – 610 – teleso aj kužeľ zo sivej liatiny podľa 42 2420,
 • K 30 118 – 710 – teleso aj kužeľ z bronzu, druh bronzu závisí od kvapaliny.

Technický popis kohúta

 • teleso kohúta je odliatok,
 • uzatvárací kužeľ je utesnený v telese upchávkou, ktorá ho pri doťahovaní zatláča do telesa,
 • proti nadvihnutiu a na presné nastavenie sú tieto kohúty zabezpečené odtlačovacou skrutkou,
 • kužeľ má na vrhu štvorhran pre ovládanie kohútovým kľúčom podľa STN 23 0640,
 • na čelnej ploche štvorhrami je uhlopriečna rýha, udávajúca smer priechodu,
 • prietok kohútom sa uzatvára, alebo otvára otočením kužeľa o 90°,
 • kohút je možné namontovať do potrubia v ľubovoľnej polohe.

Rozmery kohúta

DNDLVD1D2fadnKshξkg
657029019318514512232018426046260.6627
808031020820016013832218426046260.6333
1001003502492018015832218432560340.648
DnDLVD1D2fadnKshξkg
15151308395654521414411612120.952.5
(20)20150101105755821614414619150.923.4
2525160101115856821614414619150.94.2
(32)321801131401007821618417024170.86.5
40402001381501108831818417024170.7510
505023015716512510232018421636210.7216
© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené