Technické informácie

Diameter Nominal – menovitý priemer

DN (Diameter Nominal) tj. menovitý priemer (svetlosť) sa používa v súvislosti s potrubnými rozvodmi.  Označuje vnútorný priemer potrubia. DN má v procese stavby potrubí zásadný význam.  Určuje veľkosť rúr,  rúrových tvaroviek (ohybov, redukcii, kolien), prírub a armatúr (ventilov, klapiek, šupátiek).

Menovitý priemer je stanovený podľa EN ISO 6708. Za skratkou DN je bezrozmerný údaj / číslo. Toto číslo predstavuje približný vnútorný priemer v milimetroch.

Napríklad DN 50 označuje rúru s vonkajším priemerom 60,3 mm a hrúbkou steny 3,65 mm. Výsledný vnútorný priemer tejto rúry je 53 mm.

Rúry, tvarovky, príruby a armatúry od rôznych výrobcov je na základe DN  možné spoľahlivo kombinovať. 

Menovitý priemer - DN

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené