SPOLOČNOSŤ REA-S

S.R.O.

Váš dôveryhodný partner už od roku1992
• čerpadlá • armatúry • nerezový materiál
• realizácie vodohospodárskych stavieb

Profil spoločnosti !

Cenník služieb!

Realizácie technológií
vodohospodárskych stavieb

REA-S s.r.o. vykonáva všetky činnosti spojené
s realizáciou vodohospodárskych stavieb

Predaj hutného a nerezového
materiálu

zabezpečuje kompletnú dodávku čerpadiel,
armatúr, hutného a nerezového materiálu

Katalóg nerezového materiálu !

Výroba a služby

zabezpečuje komplexný výrobný proces činnosti,
opracovanie materiálu, zváranie, montáž a servis.

Ponuka služieb

• Montáž technologických celkov • Montáž oceľových konštrukcií
• Predkomplexné a komplexné skúšky zariadení • Zaškolenie obsluhy
• Skúšky zariadení pri montáži • Individuálne skúšky zariadení
• Elektromontáž, meranie a regulácia riadiaceho mechanizmu
• Zhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie

 

Kto sme

Spoločnosť REA-S s.r.o. vznikla v roku 1992 a začala pôsobiť na Slovenskom trhu ako firma zameraná na opravy a revízie mechanických častí čerpadiel a armatúr.

Čo robíme

Vyše 20 rokov sme spoločnosťou so znakom profesionality, tradície, stability a tým aj zaručenej kvality, založenej na množstve spokojných klientov a obchodných partnerov.

Naši klienti

Najlepšou referenciou každého obchodného partnera je spokojný klient. Taký sa opätovne vracia k ďalšej spolupráci. S mnohými klientmi spolupracujeme už dlhodobo.

Kto sme

Spoločnosť REA-S s.r.o. vznikla v roku 1992 a začala pôsobiť na Slovenskom trhu ako firma zameraná na predaj, opravy a servis čerpadiel a armatúr. Vysoko kvalifikovaní zamestnanci zaručovali v tejto oblasti veľmi dobrý poradenský servis. Ich obetavosť a neustála snaha viedla k čoraz väčšej spokojnosti zákazníkov a firma si začala budovať stabilnú pozíciu na trhu.

V roku 2003 sa spoločnosť rozšírila o nákup a predaj nerezového a hutného materiálu a  pre veľký záujem zákazníkov začala aj s výrobou rôznych produktov z týchto materiálov do viacerých oblastí  slovenského, ale aj zahraničného hospodárstva.

Z hľadiska kvality a termínov je REA-S s.r.o. moderná firma schopná plniť náročné požiadavky zákazníkov.

ZAMESTNANCI

Naša spoločnosť má 42  odborne vyškolených zamestnancov, ktorým sa snažíme vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky a veľký dôraz kladieme na ich ochranu a bezpečnosť.

Jeden za všetkých – všetci za jedného!

Spoločnými silami riešime aj tie najťažšie úlohy a sme spoľahlivým a inovatívnym partnerom pomáhajúcim v raste prosperity našich zákazníkov. Zanietenosť a húževnatosť našich zamestnancov je pravidelne odmeňovaná.

Späť

Čo robíme

Vyše 20 rokov sme spoločnosťou so znakom profesionality, tradície, stability a tým aj zaručenej kvality založenej na množstve spokojných klientov a obchodných partnerov. Sme aj spoľahlivým dodávateľom, ktorý je schopný expedovať tovar už do 24 hodín na celom území Slovenska

SME TU PRE VÁS

Navrhujeme správne riešenia

Ponúkame efektívne riešenia a kvalitné výrobky, ktoré aplikujeme v rôznych odvetviach hospodárstva

Plníme Vaše požiadavky

Dodávame: čerpadlá a náhradné diely, armatúry, nerezový materiál, hutnícky materiál z ostatných tried a ocelí (plechy, rúry, profilový materiál, potrubné dielce)

Realizujeme Vaše predstavy (strojné technológie)

Vykonávame montáž čerpadiel, potrubných systémov a konštrukčných celkov do strojných technológií.

Staráme sa o spoľahlivosť a Vašu spokojnosť

Zabezpečujeme komplexný výrobný proces činnosti, opracovanie materiálu, zváranie, montáž a servis. Servisnú činnosť vykonávame na priemyslové armatúry a čerpadlá.

Čisté riešenia pre ekológiu a životné prostredie

Ekológia a realizácia stavieb ochraňujúcich životné prostredie je našou prioritou. Investícia do životného prostredia je investíciou do budúcnosti a sme radi že spoločnosť REA-S s.r.o. sa už niekoľko rokov podieľa na výstavbe takýchto projektov.

Späť

Naši klienti.

Prioritou našej  spoločnosti  je čo v najkratšej dobe uspokojiť  všetky požiadavky našich zákazníkov a obchodných partnerov, pretože dlhoročné skúsenosti  nás  uistili v tom, že len spokojný  klient sa opätovne vráti k ďalšej spolupráci.

Mnohí  z nich sú naši dlhoroční zákazníci a my im budeme s radosťou  naďalej  vychádzať  v ústrety. Investujeme veľa síl a snahy do toho, aby sa naša klientela neustále rozširovala.

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA,  s.r.o. •  FERRMONT, spol. s r.o. • KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. • PSJ Hydrotranzit, a.s. • Slovenské elektrárne, a.s. • VHZ-DIS, spol. s r.o. • STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Okrem týchto priamych väčších akcií sa spoločnosť REA-S s.r.o. podieľa na dodávkach nerezového
materiálu, čerpadiel a armatúr pre rôznych odberateľov ako sú:

BIOTEC, s. r. o. • Hydrotech a.s. • SHP Harmanec, a.s. • Slovenské elektrárne, a.s. • TATRAVAGÓNKA a.s. • TECHNOS, a.s. • Zvolenská teplárenská, a.s. • Železiarne Podbrezová a.s. • Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s.

Späť

Viac o REA-S s.r.o.

Člen banskobystrickej regionálnej komory

Od roku 2008 je spoločnosť REA-S s.r.o.  členom banskobystrickej regionálnej komory. Členstvo v obchodných komorách prináša možnosť zúčastňovať sa na rozličných podujatiach organizovaných obchodnými komorami. Takýto druh stretnutí ponúka účastníkom priestor pre prezentáciu spoločnosti, ale aj možnosť prichádzať s návrhmi na nové projekty.

Certifikáty ISO

Spoločnosť REA-S s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva podľa noriem:

V mesiaci jún 2016 bol vykonaný  recertifikačný audit na zavedený integrovaný manažerský systém, výsledkom ktorého bolo úspešné obhájenie a udelenie certifikátov manažérskeho systému.

Naši zamestnanci majú  nasledovné osvedčenia na prácu: 

osvedčenia na činnosť revízny technik vyhradených technických zariadení TZ

podľa § 16 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

osvedčenia na činnosť oprava vyhradených technických zariadení TZ

podľa § 18 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Výpredaj skladu 05-2019

Tyč kruhová 15h9 EN 10278 1.4301 – 2,38 €/kg
Tyč kruhová 20h9 EN 10278 1.4301 – 2,38 €/kg
Tyč kruhová 25h9 EN 10278 1.4301 – 2,38 €/kg

Oprávnenie plyn

Od 9.4.2018 sme získali oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
Oprava a údržba
Rekonštrukcia
Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

PODPORUJEME

Spoločnosť sa pravidelne zapája do podpory športového a kultúrneho života v mesta a jeho okolí. Fandíme zdravému životnému štýlu a máme radosť, keď vidíme, že deti a mladí ľudia športujú, vzdelávajú sa a svoj voľný čas využívajú naplno. Naše príspevky smerujú do kultúrneho života, zdravotníctva atď. Takéto projekty nám dávajú zmysel a radi ich podporíme.

KEĎ NEREZ,TAK TERAZ, KEĎ FIRMA, TAK REA-S !

Napíšte nám

Kontakty

 • REA-S s.r.o.

  Mostárenská 9
  977 56  Brezno
  Slovenská republika

 • Fakturačné údaje

  IČO: 36 059 099
  IČ DPH: SK2021733065
  DIČ: 2021733065

 • Telefón: (+421) 48 3217 101
  GSM: (+421) 0905 717 009
  Fax: (+421) 48 670 0003

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené
Všeobecné obchodné podmienky