Výzva na prieskum trhu na predloženie indikatívnych cenových ponúk zo dňa 29.6.2018