Technické informácie

Označovanie povrchu nerezových plechov

Povrch plechov z nerezových ocelí je zavislý od spôsobu ich výroby. Pre označovanie je používaných niekoľko spôsobov. Nižšie uvádzame ekvivalenty označenia vychádzajúc zo značenia povrchu nerezových ocelí podľa EN 10088-2.

ENDINČSN / STNOutokumpuVýrobný postupVzhľad povrchu
1Dc2 (IIa)21D (1DC)za tepla valcovaný, žíhaný, morenýbez okovín
1M1Mza tepla valcovaný, žíhaný, morený, slzičkovýpodľa typu vzoru
2Ef (IIIa)2E VKSza studena valcovaný, žíhaný, morený, mechanicky zbavený okovíndrsný, matný
2Dh (IIIb)32Dza studena valcovaný, žíhaný, morený hladký
2Bn (IIIc)42Bza studena valcovaný, žíhaný, morený, za studena dovalcovanýmatne lesklý
2Rm (IIId)52R/BA HyCleanza studena valcovaný, lesklo žíhaný, je možné za studena dovalcovaťhladký, lesklý, reflexný
2HTRspevnenýmatne lesklý
2Go (IV)3N, DPS, DP1brúsený, charakter opracovania potrebné špecifikovaťbrúsený
2K4N, FP1brúsený, charakter opracovania potrebné špecifikovaťbrúsený
2Jo (IV)DP, SuperBrushkefovaný alebo leštený, nutné špecifikovaťkefovaný, leštený
2F2F HyClaDšpecifický upravený povrch napr. pieskovanímnekefovaný matný povrch
2MDECO HyClaDvzorovaný – dekoračnýpodľa typu vzoru
2WAN2, AN5, AN6profilovo vzorovaný (AN.)podľa typu vzoru
1Ua11za tepla valcovaný, nežíhanýokoviny po valcovaní
1Cb (Ic)21Cza tepla valcovaný, žíhanýokoviny po valcovaní
1Ec1 (IIa)2EC (CPP)za tepla valcovaný, žíhaný, mechanicky zbavený okovínbez okovín

Dostupné sú rôzne povrchové úpravy od dekoratívneho architektonického vzhľadu až po funkcionalistický povrch, od atraktívnych povrchov kuchýň a kúpeľní cez plechy vhodné pre nádrže a potrubia na spracovanie potravín až po štruktúrované povrchy, ktoré poskytujú priľnavosť na klzkých plošinách.

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené