Od 22. marca 2017 spoločnosť REA-S s.r.o., získala oprávnenie Na činnosť: Opravy

( Činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozobratia, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečenie jeho funkčného a bezpečného stavu )

Oprávnenie.pdf