REA-S s.r.o.

Mostárenská 9,
977 56 Brezno,
Slovenská republika

IČO: 36 059 099
IČ DPH: SK2021733065
DIČ: 2021733065

Recepcia spoločnosti

Telefón: (+421) 48 3217 101
GSM: (+421) 0905 717 009
Fax: (+421) 48 670 0003
E – mail: rea-s@rea-s.sk
Internet: www.rea-s.sk

Kontaktné osoby:

Obchodné oddelenie

Obchodný manažér: Jaroslav Hruška (+421) 907 288 888 | hruska@rea-s.sk
Referent nákupu: Mgr. Matej Horský (+421) 918 035 999 | horsky@rea-s.sk

Montážna a servisná dielňa

Vedúci dielne: Ing. Augustín Vician (+421) 915 888 444 | vician@rea-s.sk
Projektový manažér: Ing. Tomáš Socha (+421) 907 569 059 | socha@rea-s.sk

Ekonomicko-personálne oddelenie

Vedúci oddelenia: Ing. Miroslava Glembeková (+421) 949 852 053 | glembekova@rea-s.sk