Technické informácie

Inox, nerez alebo nehrdzavejúca oceľ

Nerez a Inox sú nesprávne názvy pre nehrdzavejúcu oceľ. Oba  názvy sú historické obchodné značky. V praxi aj na internete je však najfrekventovaneším názvom, nerez resp. nerezový, preto aj na našich stránkach slová alebo slovné spojenia ako napr. nerezová oceľ a pod. najradšej využívame.

Možné sú aj iné pomenovania: antikorózna oceľ, koróziivzdorná oceľ, koróziovzdorná oceľ, korózii odolná oceľ, oceľ odolná proti korózii, ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ, antikoro, antikorová oceľ, staršie anticorro (posledné tri podľa obchodnej značky „Anticorro“ huty Poldi, patentovanej v roku 1910).

Prečo nerez nehrdzavie

Nerezová oceľ je všeobecný pojem pre skupinu ocelí odolných voči korózii s obsahom viac ako 10,5% chrómu. Táto odolnosť je spôsobená prirodzene vznikajúcim oxidickým filmom bohatým na chróm, ktorý sa vytvára na povrchu ocele.

Nerezová oceľ obsahuje železo, chróm, mangán, kremík, uhlík a v mnohých prípadoch významné množstvo niklu a molybdénu. Tieto prvky reagujú s kyslíkom z vody alebo zo vzduchu a vytvárajú veľmi tenký, stabilný film, ktorý pozostáva z produktov tejto reakcie, ako sú oxidy a hydroxidy prítomných kovov.

Aj keď je tento neviditeľný inertný film extrémne tenký, je pevne priľnutý ku oceli a je extrémne odolný pre široký rozsah korozívnych médií. Film sa v prítomnosti kyslíka rýchlo obnovuje a poškodenie oderom, rezaním alebo opracovaním sa rýchlo obnoví (chcete sa o nerezovej ocelí dozvedieť viac – kliknite).

Nerezová oceľ je dôležitým konštrukčným materiálom zariadení v chemickom priemysle, v potravinárstve a najmä v jadrovej technike.

Nerezová-oceľ-nehrdzavie

Druhy nerezových ocelí

Rozdelenie nerezových ocelí na základe zloženia:

  • chrómová kaliteľná (12 – 17 % Cr, až 1 % C)
  • chrómová feritická (nad 17 % Cr, pod 0,1 C)
  • austenitická (nad 18 % Cr, nad 8 % Ni, pod 0,1 % C)
  • dvojfázová austeniticko-feritická (nad 20 % Cr, 3 – 6 % Ni, pod 0,1 % C).

Spoločnosť Rea -S disponuje širokým skladovým sortimentom

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené