Technické informácie

Menovitý tlak, pre armatúry

PN (Pressure Nominal) je číselne desaťnásobok najvyššieho pracovného pretlaku v systéme alebo zariadení pre pracovné teploty 0 – 200°C. Jednotkou je MPa.

Napr:

PN 1 = 0,1 MPa = 1 bar,

PN 1,6 = 0,16 MPa = 1,6 bar,

PN 2,5 = 0,25 MPa = 2,5 bar.

1 bar zodpovedá približne hydrostatickému tlaku 10 m vodného stĺpca, tzn. cca 1 kg / cm2.

© Copyright - REA-S s.r.o., všetky práva vyhradené