Oprávnenie plyn

Od 9.4.2018 sme získali oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
Oprava a údržba
Rekonštrukcia
Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky