Oprávnenie na činnosť: Opravy

Od 22. marca 2017 spoločnosť REA-S s.r.o., získala oprávnenie Na činnosť: Opravy